Montering basseng

Glassfiberbasseng skal i prinsippet graves ned og eller fylles rundt med betong. Glassfiber basseng monteringsinstruks:


DreamPools polyester pools are suitable for self-assembly. Below, we present tips of fiberglass pool installation.

1. Dig a hole in the ground. Its dimensions should be about 0,5 - 0,8 bigger than the dimensions of the fiberglass pool. In the case of high groundwater levels perform drainage around the pool.

2. Preparation of the substrate and the reinforced concrete base slab with a total thickness of about 15 cm. The size of the slab is equal to the external upper edge of each fiberglass swimming pool size.

3. It is advised to put a hard styrofoam on the concrete base slab.

4. Set the polyester pool on the pre-prepared base.

5. Pour the water into the pool at a height of about 20 - 25 cm.

6. Fill the space around the sides of the fiberglass pool with mortar made of sand and cement (proportion 4:1) until the level of mortar is the same as the level of water. Carefully pour water over the mortar to adjust the shape of the pool. When pouring mortar around the sides of the pool the level of water should be slightly higher than the level of mortar. The concrete must not be compact mechanically. The pool steps should be supported with concrete blocks.

7. Pour the next 20 -25 cm of water into the pool.

8. Repeat steps 6 and 7 until the swimming pool is completely filled with water. After that the fiberglass pool installation is finished.


Grunnarbeider:
 Grunnarbeide

Ift grunnarbeidene er det alltid utførende som er ansvarlig for denne delen av arbeidet. Enten det er deg selv

som privatperson eller en entrepenør. Det må taes hensyn til

grunnvann iht dreneringen av grunnen. Det må graves et hull

som er tilsvarende større enn bassenget, slik at teknisk utstyr

etc kan monteres før man fyller inntil. Minimum 40 cm. Bas-

senget skal plasseres på en pute av drenerende masser. Det

er viktig at det er utført slik at grunnen er telefri. Husk også

at vannet må dreneres vekk fra bassenggropen. Vi anbefaler å støpe en såle å plassere bassenget oppå, men er grunnforholdene gode nok, kan bassenget plasseres på en pute, evt med trykkfast isopor (XPS) under. Det er viktig at underlaget er helt plant, slik at bassenget står i vater.

Når bassenget er kontrollert med tanke på at det står i vater, samt alt teknisk utstyr er montert, kan man fylle inntil masser igjen. Det skal fylles inntil med drenerende masser også rundt bassenget. Vi anbefaler grøftesingel eller lecakuler for isola- sjon. Vi anbefaler ikke å bruke pukk, da dette blir for grovt.

Massene skal komprimeres lett på kortsidene av bassenget, samt evt overheng og trapp må understøttes på forsvarlig måte. Dette kan gjøres med trykkimpregnerte materialer eller evt med lecablokker eller tilsvarende. Det er viktig at sitte- hjørner og trapper har god støtte.

Når bassenget skal fylles inntil skal det først fylles 20 cm vann i bassenget, for deret- ter fylles med 20 cm drenerende masse på utsiden. Fortsett slik hele veien opp. Ikke komprimer massene med vibrerende maskiner eller liknende. Begynn alltid med de 4 hjørnene i bassenget for å "låse" bassenget i ønsket possisjon.

Husk at, når du benytter løse masser rundt bassenget må bassenget stives opp innvendig dersom det skal tømmes for vann.

Et annet alternativ er å fylle inntil med tørrbetong (B20) langs sidene på bassenget. Fyll inntil som forklart over, men erstatt deler av massene innerst mot bassengets langvegger med tørrbetong. Dusj tørrbetongen med vann hver 20 cm slik at den perfekt tilpasser seg bassengets form. Når bassenget er halvfullt må du ta en pause til neste dag slik at støpen får tid til å herdes. Støpen skal ikke vibreres eller komprimeres.

Noen velger å ramme inn bassengene i treverk. Dette må utføres av kyndig entreprenør. Norswim kan ikke godkjenne slike arbeider. Her er eksempler på slike arbeider.


Viktig at entreprenør stiver av bassengene tilnærmet opprinnelig instruks, altså som om det skulle vært gjenfyllet med betong. Det er flere kunder som har valgt denne utførelsen med suksess. Mange gode løsninger fra kyndige entreprenører. Dette kan gjøres av de fleste byggmestere men Norswim kan ikke garantere for slike arbeider.

© 2018 norswim.no
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang